Preču piegāde

 • Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā. Pircējs pasūtījuma izdarīšanas brīdī izvēlas vispiemērotāko saņemšanas veidu. Precīzs piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida un pasūtītajām precēm.
 • Piegāde izmantojot kurjera pakalpojumus: pasūtot preces no pirmdienas līdz piektdienas plkst. 16:30, preces nākamajā darba dienā tiek piegādātas uz norādīto adresi. Ja pirkuma groza lielums ir mazāks par EUR 50,00 ar PVN, tiek noteikta piegādes samaksa EUR 4.44 ar PVN.
 • Piegāde juridiskām personām izmantojot kurjera pakalpojumus: pasūtot preces no pirmdienas līdz piektdienas plkst. 16:30, preces nākamajā darba dienā tiek piegādātas uz norādīto adresi. Piegādes maksa atbilst līgumā noteiktajai.
 • Preces saņemšana Officeday noliktavā. Preces iespējams saņemt Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Preču izsniegšana notiek no pirmdienas līdz piektdienai, laika posmā no 9:30 līdz 16:00. Iepriekš Pircējam ir jāpaziņo klientu menedžerim vai Klientu apkalpošanas nodaļai par ierašanos, paziņojot mašīnas reģistrācijas numuru.
 • Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi.
 • Pircējs apņemas pats saņemt preces. Pircējs nav tiesīgs Pārdevējam izteikt kādas pretenzijas saistībā ar preču piegādi nepareizajam saņēmējam, ja Pircējs, veicot pasūtījumu, norādījis kļūdainu vai neprecīzu informāciju.
 • Pircējs saprot un piekrīt, ka, izņēmuma gadījumos, preču piegāde var aizkavēties saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, kurus Pārdevējs nespēj ietekmēt. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju.
 • Piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda piegādātās preces stāvoklis. Sūtījums tiek uzskatīts par pilnībā pieņemtu, kad Pircējs paraksta rēķinu (Preču pavadzīmi), citu piegādes pieņemšanas-nodošanas dokumentu vai citā veidā apliecina preces saņemšanu (piemēram, parakstoties elektroniskajā iekārtā). Konstatējot, ka piegādāto preču iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam par to jāveic atzīme uz rēķina (pavadzīmes) vai citā pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāsagatavo ziņojums par sūtījuma bojājumiem.
 • Ja Pircējs neievēro šo kārtību, tad tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta bez trūkumiem, un Pircējs zaudē tiesības izteikt pretenzijas, par tās trūkumiem.
 • Gadījumā, ja Pircējs uz šo noteikumu pamata atkāpjas no pirkšanas-pārdošanas līguma (ja precēm nav defektu vai tās nav bojātas transportēšanas laikā), viņam ir jāsedz visas izmaksas, kas rodas saistībā ar preču atgriešanu Pārdevējam.

Alkoholisko dzērienu pirkšana un piegāde

 • Alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti tikai personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Veicot pasūtījumu, kurā ir alkoholiskie dzērieni, Pircējs apliecina, ka ir vismaz 18 gadu vecs
 • Pasūtījumu, kurā ir arī alkoholiskie dzērieni, piegāde vai saņemšana notiek laika posmā starp 8:00 un 22:00.
 • Šādus pasūtījumus var saņemt tikai pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Piegādes brīdī pasūtījuma saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu. Ja pasūtījuma piegādes brīdī netiks uzrādīts vecumu pierādošs dokuments, pasūtījumā esošie alkoholiskie dzērieni Pircējam netiks nodoti.
 • Pārdevējs apliecina, ka ir tiesīgs pārdot alkoholiskos dzērienus, par ko tam ir izsniegta Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ar sērijas numuru MT 00000006432.